Najbliżej jest nam do Mszczonowa, bo tylko 5 kilometrów. Trochę dalej mamy do Żyrardowa, ale tylko 10 kilometrów. Najdalej mamy do Warszawy, tylko 45 kilometrów.